امروز شنبه ,2 ژوئن , 2018

اخبار و رویدادها

بخشنامه ها و مکاتبات مربوط به میز خدمت

18/06/02

ابلاغ نامه رئیس محترم امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص موسسات و شرکت های دارای صلاحیت در حوزه فناوری اطلاعات

18/05/03

نامه رئیس محترم امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص مراکز و موسسات اموزشی در حوزه فناوری اطلاعات واقع در استان کرمانشاه

18/05/03

بخشنامه اعتبار سنجی موسسات و مراکز مجری آموزش کارکنان دولت

18/05/03

ایلاغ شیوه نامه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان ها در سال ۹۶

18/04/04

نشست هم اندیشی سازمان های مدیریت و برنامه ریزی در خصوص ارزیابی عملکرد سال ۹۶ دستگاه های اجرایی

18/02/10

بازدید گروه کارشناسی کارگروه ساماندهی ساختمان ها و فضاهای اداری از ساختمان های آسیب دیده نواحی زلزله زده استان

17/12/05

نامه شماره 1522009 مورخ 29/8/96 موضوع اعلام خسارات ساختمان های اداری دستگاه های اجرایی در نواحی زلزله زده

17/12/05

گزارشی از ارزیابی عملکرد سال ۹۵ دستگاه های اجرایی استان

17/08/28

تحلیل ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در سال ۹۴

17/06/13